Mesafeli Satış Sözleşmesi

1 –
TARAFLAR

SATICI

 • Satıcı İsim/Unvanı: Hasan KORLAR
 • Satıcı’nın Açık Adresi: Hanlı Merkez
  Sanayi Sitesi 49. Sk. No: 33, Arifiye / SAKARYA / TÜRKİYE
 • Satıcı’nın Telefonu: +90 264 777 15 80
 • Satıcı Mersis No:
 • Satıcı E-Posta Adresi : info@adacammakina.com
 • Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya
  Göndereceği Kargo Şirketi: PTT KARGO

ALICI

 • Adı – Soyadı :
 • Adresi :
 • Telefon :
 • E-Posta :

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak
düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Hasan KORLAR –
Adaçam Makine ve Şerit Testere Fabrikası’na (“Adaçam Makina”) ait adacammakina.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına
yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere
sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Adaçam
Makina ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin
ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin
satışında Adaçam Makina’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme
kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi
bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL
NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün Kodu Ve AdıAdetSatici UnvaniBirim FiyatıBirim İndirimiKuponPuanToplam Satış TutarıVade FarkıKDV Dahil Toplam Tutar

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 • Kargo hariç toplam ürün bedeli:
 • Kargo Ücreti:
 • Kargo Dahil Toplam Bedeli:
 • Ödeme Şekli ve Planı:
 • Alınan Vade Farkı:
 • Vade Farkı hesabında kullanılan faiz
  oranı:

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ
KAPSAMINDA SATICI ADINA, ADAÇAM MAKİNA TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL
EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ ADAÇAM MAKİNA’YA ÖDEMEKLE, ÜRÜN
BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda
onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal
veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın
sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen
yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa
Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince
karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra
taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin
ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla,
mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden
itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya
hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise,
Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve
fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan
sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine
getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten
itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat
masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden
itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya
hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo
bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi
sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda
yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde yer alan
Hesabım>Ürün Sorularım üzerinden ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu
elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı
tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete
ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve
teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini
teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme
konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk
tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi
kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce
haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde,
Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün
içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya
aittir.

SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici
mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim
edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen
olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde
teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde
Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir
kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul
etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin
işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın
alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını
kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını
kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını n11.com’a giriş yaparak
n11.com’da yer alan Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden
“İade Et” bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili
sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini
alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri
göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun,
ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer
ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı,
cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım
talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı
bilgi n11.com’da yer alan https://www.n11.com/genel/urun-iadesi-2082300
sayfasında yer almaktadır.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme
Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece,
iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön
Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında
bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo
sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on
dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı
aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete
ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya
satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi
bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi
kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı
durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

ADAÇAM MAKİNA, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN
TARAFI OLMADIĞINDAN ALICI’NIN, ADAÇAM MAKİNA’YA KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE ADAÇAM
MAKİNA’TEN BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma
hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı
olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin
sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın
istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan,
niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma
tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine
ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi
koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından
uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka
ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara
ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi
koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses
veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf
malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar
dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma,
araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla
yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve
piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi
sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin
sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye
anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı,
hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında
satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla
birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini
Satıcılar’a doğrudan veya Adaçam Makina üzerinden iletecektir. Şikayetin Adaçam
Makina’ya iletilmesi halinde Adaçam Makina sorunun çözülmesi için mümkün olan
tüm desteği sağlayacaktır.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak
ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere
kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının
bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu
değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda
yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün
ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.
Satıcı veya Adaçam Makina tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti
ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde
temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi
kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.
Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve
vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan
dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı
Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her
türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi’nde yer alan
Hesabım>Ürün Sorularım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.
Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Adaçam Makina’in
resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu
elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır
delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi
anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca
okunarak, 11/09/2019 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak
suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.